banner

Múvészi perverziók
A művészet a szenvedélyem, az életem értelme. Diplomát szereztem művészetekből és pszichológiából, s három éve tanítok a Művészeti Főiskolán. Ugyan a művészet az elhivatottságom, ám a pszichológia az, mely betekintést enged az emberek lelkébe, és felfedezhetem legmélyebb vágyaikat… Sőt még azt is, hogyan elégíthetem ki azokat.
Egy ígéretes tavaszi szemeszter felénél jártam, egy tehetséges fiatalokból álló elsőéves csoporttal, mely csupa lányból állt, leszámítva egy fiút, ki nélkülözött minden érdeklődést. Lenyűgöztem őket, pedig nem sokkal voltam idősebb náluk. Különösen az egyik lány vonta magára a figyelmemet.
Emma természetes szépség volt, üde arcú és igazi ártatlanság, hiányzott belőle minden mesterkéltség, ami pedig a többi lányban megvolt. Sötét haja hosszú, arca gyönyörű és finom csontú, semmiféle sminkre nem volt szüksége hibátlanságának kihangsúlyozására. És mindazonáltal tehetséges művész volt, oly életszerű részletességgel ragadta meg a színeket és a fényt, mintha fényképeket alkotott volna.
Egy délután ott álltam mögötte, és egy korábbi kurzusból származó vázlatait tanulmányoztam. Hajának friss, tiszta illata volt, és a többi lánytól eltérően nem csípőnél kezdődő farmert és hasat szabadon hagyó pólót viselt, hanem egyszerű rózsaszín pamutruhát és szandált. Maga volt a megtestesült ártatlanság, és én kissé beindultam a gondolattól, hogy ez a fiatal lány hamarosan feladja ártatlanságát és mezítelenül, buján vonaglik majd a fiúja előtt.
A fiúja - név szerint Danny, egy búsképű fiatalember - épp e pillanatot választotta ki arra, hogy félbeszakítson merengésemben.
- Ö… izé… Ms. Wentworth… én arra… gondoltam…
Felsóhajtottam. - Mire, Danny?
- Hát…izé…szóval korábban kéne elmennem, mert az orvosommal kell találkoznom.
Ez a srác nem érdemelt ilyen gyönyörű, ragyogó teremtést, mint Emma. Sajnos nem úgy tűnt, hogy ezt a lány is észrevenné. A fiúra mosolygott, teljesen odavolt pattanásos bőréért és girhes testéért. Nem értettem, mi vonzót talált ebben a lány. Hallottam már nemegyszer, hogy a többi lány róluk beszélt. Arról, hogy még le sem feküdtek egymással, mert Danny még nem vette a bátorságot, hogy ágyába csábítsa a lányt. Ezen nem lepődtem meg. Valószínűtlen volt, hogy Danny valaha is szexeljen, hacsak valami nő meg nem sajnálja és megteszi helyette az első lépést. És ez a nő nem Emma lesz, bármilyen kedves és érzéki teremtés is.
- A mai óra rendkívül fontos - feleltem lesújtóan.
- Úgyhogy ragaszkodnom kell a részvételéhez a teljes foglalkozás idejére, mert ha ezt kihagyja, az hátrányosan érinti majd az osztályzatát és a további részvételét a kurzuson.
- Nos hát…ö… akkor… maradok. Legfeljebb elkések, vagy esetleg majd a szünetben telefonálhatok, hogy tegyük át máskorra vagy ilyesmi…
Otthagytam, hadd hebegjen tovább, és odaléptem a csoport elé.
- Néhányan önök közül, akik már részt vettek korábbi kurzusaimon, bizonyára tudják, hogy elérkeztünk a szemeszter során oda, ahol élő modellről rajzolunk.
Néhány lány erre halkan vihorászott.
- Ezen a foglalkozáson nem kell rajzolniuk, egyszerűen csak figyelniük, esetleg aktívan részt venni benne. A megfigyelés természetesen a művész legfontosabb eszköze, jóval fontosabb, mint bármilyen ecset vagy vászon. A részvétel pedig nem más, mint amikor a művész a puszta ábrázolásból átlép az igazi alkotásba. Figyeljék hát meg és tanuljanak!
Mikor mondandóm végére értem, nyílt az előadóterem ajtaja és két fiatal férfi lépett be. Mindketten farmert és fehér pólót viseltek, azt pedig már korábbi tapasztalataimból tudtam, hogy egyiken sincs alsónadrág.
- A férfias formák tanulmányozásával kezdjük - közöltem.
- Bizonyosan egyetértünk abban, hogy Carlos és Ian remek példák lesznek erre a célra.
Szándékosan Dannyre néztem, aki zavarában elvörösödött. Ezzel szemben Emma arca izgatottan ragyogott fel.
- Nos, uraim - kezdtem, és a terem közepére mutattam.
- Kérem, vetkőzzenek le.
Carlos gyorsan kibújt a pólójából, felfedve széles vállát és sziklakemény hasát. A pulzusom felgyorsult, mikor kigombolta farmerjét. Ian követte példáját és néhány rövid pillanat múltán mindkét férfi ott állt anyaszült meztelenül. Csak futólag csodáltam meg testüket, minthogy sokkal inkább érdekelt Emma reakciója. A lány hol az egyik, hol a másik férfit nézte, mintha összehasonlítaná őket, pillantása ott lebegett hosszú, vastag farkukon. Az adottságaik miatt választottam a két férfit, meg a csodás kontraszt miatt Carlos olívabarna, és Ian tökéletes fehér bőre között. Testük különböző volt, mint bármely másik két test, és pontosan ezzel akartam hatást gyakorolni tanítványaimra.
- Carlos, volna olyan kedves egy erekciót előidézni - szóltam most.
- A hallgatók pedig figyeljék meg a különbségeket egy lankadt és egy merev pénisz színe és alakja között.
Carlos marokra fogta faszát, hogy eleget tegyen kérésemnek, mígnem az keménnyé és vastaggá merevedett. Már hallottam a lányok elismerő sóhajtásait a teremben… köztük Emmáét. Elmosolyodtam.
- Most pedig ön, Ian. Kérem, mutassa be a hallgatóknak, hogyan változhat a férfiforma, még izgalmi állapotban is.
Ian követte Carlos példáját, míg farka teljesen merev állapotba került.
- Ezek buzik.
Alig hallható suttogás volt ez, és csak Emma füleinek szánták, mégis meghallottam.
- Hogy mondta, Danny? - kérdeztem a fiút oly élesen, hogy minden pillantás felém fordult, ami nem kis teljesítmény, ha tekintetbe vesszük, hogy két remek testű férfi volt ott a teremben.
- Volna kedves megismételni a megjegyzését a többiek előtt is?
Danny elvörösödött.
- Ö… nem… Ms. Wentworth.
Cipőm tűsarkával toppantottam a betonpadlón.
- Nem? Szóval nem hajlandó közölni a csoporttal, miszerint úgy gondolja, hogy meghívott vendégeink buzik?
- Nos, egy önként jelentkezőt akartam megkérni, hogy mutassa meg, mennyi érdekes különbözőség mutatkozik az emberi testek között, de azt hiszem, ezzel a durva, tiszteletlen megjegyzéssel kiérdemelte, hogy maga legyen az a valaki.
Danny szánalmas volt, ahogy felállt és odament a terem közepére.
Jelentéktelennek tűnt a két szemrevaló meztelen férfi mellett, leány hallgatótársai körében, akik nem tudták, nevessenek-e, vagy vegyék komolyan az egészet.
- Vetkőzzön, Danny - szóltam rá.
- Hogyan, asszonyom?
Türelmetlenül sóhajtottam fel.
- Ahhoz, hogy összehasonlíthassuk a férfitestek közötti anatómiai különbségeket, ténylegesen látnunk kell a testeket.
Erre egy csiripelő leánykacaj hallatszott.
- Ezt nem tehetem… úgy értem… ugyan már, Ms. Wentworth - siránkozott Danny.
- Mondtam magának, hogy ez az óra fontos az osztályzata szempontjából - mondtam.
- Világosan és érthetően megmondtam, maga mégis úgy döntött, hogy megzavarja az órát, megsérti vendégeinket és próbára teszi a türelmemet.
- Igazán sajnálom.
Folytattam, mintha nem is hallottam volna.
- Két lehetősége van: levetkőzik és modellt áll a foglalkozáshoz, vagy máris távozik és oda a szemesztere.
Danny ösztöndíjas volt, és ha megbukik, elveszti a pénzügyi támogatást. Lefogadtam volna, hogy ott marad, és nem is tévedtem. Vetkőzni kezdett, én pedig kénytelen voltam másfelé nézni, mert a látvány, ahogy lehúzta sárga alsónadrágját, túlságosan szánalmas volt, szót sem érdemelt. Megállt Carlos és Ian között, kezével takarva el nemi szervét, láthatólag rémülten ebben a nehéz helyzetben.
- Helyes. Akkor most mutassa be, mennyiben különböznek az ön… hogy is mondjam… tulajdonságai Carlosétől és Ianétől izgalmi állapotban.
Danny a fejét rázta, mintha csak kérdeztem volna valamit. Emmára pillantottam, aki most úgy nézett Dannyre, mintha még sosem látta volna. Minden pórusából sugárzott a szexualitás, és már a gondolattól is rosszul lettem, hogy valaha is Dannynek adja magát. Ez a lány sokkal többet érdemelt mint bármi, amit ez a srác tudna nyújtani neki.
Danny már tiltakozásra nyitotta száját, aztán gyorsan be is csukta.
Gyors mozdulatokkal kezdte húzogatni péniszét, ám az csak nem akart megkeményedni.
- Jó, semmi baj - vágtam közbe. Aztán végignéztem a hallgatókon.
- Most hát láthatják, hogy az emberi hímjelleg sokféle formában… és méretben… jelenik meg.
- Enyhén elhúztam a szám Danny aprócska péniszét látva, aztán a vihorászó hangokra ügyet sem vetve folytattam tovább.
- Ha összehasonlítjuk mindezzel a női formákat, azokban is tapasztalunk csúcsokat és völgyeket, lejtőket és árnyakat. Kérhetnék egy önként jelentkezőt?
Csak egyetlen fiatal lányt szerettem volna rábírni a vetkőzésre, így aztán ügyet sem vetettem arra a két vagy három tétován felnyújtott kézre, hanem egyenesen Emmához fordultam.
- Emma, láthatólag a maga öltözete a legkényelmesebb, biztos nincs a testén bevágás a ruhától… vállalkozna a feladatra?
Ellenállásra számítottam, de Emma meglepett a válaszával.
- Természetesen, Ms. Wentworth.
Hallottam, hogy Danny tiltakozóan mordul fel, de nem törődtem vele. Minden úgy alakult, ahogy reméltem, és pontosan az volt az eredmény, amit elképzeltem.
Emma odaállt Carlos mellé, ifjú lányarcán enyhe pírral. Gyorsan levetkőzött, szemünk elé tárva telt, érzéki csupasz melleit és egyszerű rózsaszín bugyiját.
- Gyönyörű - szóltam áhítattal.
- Egyszerűen lélegzetelállító.
Danny pillantása megkerülte Carlost, hogy barátnőjét láthassa. Tekintete lefelé kalandozott, egy pillanatra megállt a terjedelmes melleken, majd ott időzött a szeméremszőrzet sötét háromszögén, mely a bugyin keresztül is látható volt. Olyan volt, mint egy kiéhezett ember, és most észrevettem, hogy meztelen csigához hasonló pénisze enyhén megrándul az érdeklődés jeleként.
- Danny, tán azért támad erekciója, mert két jó formájú férfi között áll? - kérdeztem élesen.
A fiú most határozottan nézett rám.
- Nem! Emmát nézem!
- Nos, a kukkolás nem része a foglalkozásnak, Danny. Mit szólna, ha Emma bámulná így magát?
Danny lesunyta fejét.
- Emma, kérem, levenné a bugyiját és átadná Dannynek?- kérdeztem halkan.
Emma nem habozott. Levette vékony bugyiját és odanyújtotta Dannynek, aki most úgy nézett a tiszta ruhadarabra, mintha kígyó volna.
- Vegye fel Emma bugyiját, kérem.
- Nem!
Kezdett elegem lenni Danny lázongásából.
- Ne húzza itt az időnket. Ha úgy akar Emmára nézni, mintha csakis a maga gyönyörűségére állna itt, akkor el kell viselnie ugyanúgy a szexista bánásmódot. Vegye már fel azt a bugyit.
Danny elvette a bugyit Emmától és magára húzta, félig megkeményedett pénisze most egy szánalmas duzzanat volt, közszemlére bocsátva az egész csoport előtt.
A lányok kuncogtak és mutogattak, halk megjegyzéseket tettek a két férfiéhoz képest aprócska péniszre.
- Ian, kérem, volna kedves Dannyvel együtt félreállni?
- Igen, asszonyom.
Azzal Ian megfogta Danny karját és odahúzta mellém. Ők ketten úgy festettek, mint egy „előtte és utána” összehasonlító képsor.
- Carlos, kérem vegye karjába Emmát, hogy bemutassák a különbségeket a bőr színe és az izomtónus között.
Carlos most Emma felé nyújtotta karját. A lány először látszott habozni. Láttam, hogy arca elpirul, de azt is láttam, hogy ez legalább annyira a szexuális izgalom eredménye, mint a zavaré. Most Dannyre nézett, esdeklő arckifejezéssel. A gyáva srác azonban lesütötte a szemét, Emma pedig egyenesen rám figyelt a fiú helyett.
- Nincs semmi gond, Emma - mondtam neki lágyan.
- Nagyon fog tetszeni, ezt megígérhetem.
A lány erre elmosolyodott, láthatólag megkönnyebbült.
- Oké, Ms.Wentworth.
- Helyes. Akkor most Carlos, ha volna kedves bemutatni Emmán a többi hallgatónak, hogyan manipulálható az emberi forma művészeti célokból.
Gondosan kihangsúlyoztam a „művészeti” szót. Nem akartam, hogy Emma bármi másnak higgye az egészet, mint feladatteljesítésnek az élő modellre vonatkozó tanulmányaiban.
Carlos most hátulról Emma csípője köré fonta karját, izmos alkarjával támasztva alá a lány súlyos mellét. A többi lány hangos sóhaja hallatszott, nyilvánvalóan azért, mert elképzelték, milyen lenne, ha Carlos őket tartaná karjaiban, miközben a férfi vaskos pénisze a farpofáik közé fészkelné magát.
Emmának a lélegzete is elakadt… kétség sem férhetett hozzá, hogy érzi azt a valamit ott. Először azt hittem, talán kiszabadítja magát és arrébb áll, de csak még jobban befészkelte magát Carlos karjaiba… és a faszának nyomult.
- Nagyon jó. Mint láthatják, Emma sima porcelánbőre igen izgalmas kontrasztot alkot Carlos szálkás izomzatával és olívabarna bőrével - mondtam most.
- El tudják képzelni, milyen erőt próbáló feladat vászonra vetni egy ilyen kontrasztot anélkül, hogy akárcsak egy cseppet is elvegyünk bármelyikük természetes szépségéből?
Néhány lány bólintott, a többi megbabonázva nézte az eléjük táruló látványt.
Most odahúztam Emma székét a terem közepére.
- Üljön le, Carlos,úgy könnyebben tarthatja Emmát.
Carlos leült, erekciója most láthatólag erősebb volt, a farka hosszabb és vastagabb annak hatására, hogy Emma feszes fenekének préselte.
Most ismét kezét nyújtotta a fiatal lány felé. Emma habozás nélkül fogta meg és Carlos lábai közé fészkelte magát, szemben a csoporttal.
- Kitűnő. Most kérem, tegye hátra a kezét, hogy megszemlélhessük testének ívelt vonalait, és összehasonlíthassuk Carlos vállának és combjainak szegleteivel.
Emma úgy tett, ahogy kértem, szeme elkerekedett, amikor keze hozzáért Carlos kemény faszához. Ebben a helyzetben mellei előremeredtek, kemény rózsaszín mellbimbói felséges látványt nyújtottak. Most bólintottam, mire Carlos két kezével Emma mellei alá nyúlt és gyengéden emelte fel azokat jókora tenyerével.
A fiatal lánynak kimaradt a lélegzete, de nem húzódott el. Sőt, úgy tűnt, mintha keze valamivel el lenne foglalva ott mögötte. Elégedetten mosolyogtam. A kis huncut Carlos farkát markolászta, azt remélve, senki sem veszi észre.
Carlos most ujjai között morzsolgatta a lány mellbimbóit, addig - addig tekergette, csavargatta, míg a lány reszketni és nyögdécselni kezdett.
- Ez igen, remek - mormoltam.
Dannyre pillantottam, aki most dühvel vegyes irigységgel nézte a jelenetet. Meredt pénisze kibukkant Emma bugyijának széle felett, már - már félő volt, hogy elszakad a vékony anyag. Most észrevette, hogy őt nézem, és elindult az összefonódott pár felé, mintha az lenne a szándéka, hogy elvonszolja onnan Emmát.
- Ian, volna kedves visszafogni Dannyt? Attól tartok, nem tudja türtőztetni magát.
Ian megragadta az ellenszegülő Dannyt és a háta mögé rántotta karjait, így mintha Emma testhelyzetének tükörképe lett volna.
- Nyugalom, kisfiú. Ne feledd, buzi vagyok és lehet hogy úgy döntök, jól megduglak ha nem viselkedsz rendesen.
A hozzám legközelebb álló lány azt mondta.
- Lehet, hogy még tetszene is neki.
Több lány is egyetértően bólintott. Danny azonnal abbahagyta a tusakodást, és csendesen állt ott, nézte, hogy egy másik férfi szerelmeskedik a barátnőjével.
- Helyes, Danny - mondtam megnyugtatóan.
- Azt hiszem, magának is tetszeni fog a bemutató további része.
Carlos még mindig Emma mellbimbóit csipkedte és morzsolgatta, a lány pedig meg sem próbált elhúzódni. Sőt, Carlos vállán nyugtatta fejét, mellét pedig előrelökte a férfi tenyerébe.
- Hú, bár én lennék a helyében - szólt most az egyik lány.
- Élvezed mi, Emma?
Emma önfeledten bólintott.
Mikor láttam, hogy Emma már nem bír várni tovább, a fejemmel intettem Carlosnak.
- Vegye őt az ölébe.
A férfi könnyedén emelte ölébe a lányt, hogy Emma lábai most széttárultak, kívülről fogták közre Carlos lábait. A csoport minden tagja egyként fojtotta vissza lélegzetét az eléjük táruló látványtól, Emma lovaglóhelyzetben ült ott Carlos ölében úgy, hogy rózsaszín, nedvesen csillogó puncija ott volt közvetlen a férfi keményen meredező hímtagja fölött.
- Nos, hölgyeim, ez az a pillanat, ahol az élet művészetté változik.
Képzeljék csak el, hogy rajzolnának meg egy ilyen jelenetet, milyen vonalakkal és milyen színekkel kevernék ki, hogy a kívánt hatást érjék el - mondtam lágyan, oktatólag.
- Carlos, most tehet bármit, amit a leghatékonyabbnak érez ennek a leckének a demonstrálásához.
A teremben most egy tucatnyi szempár szegeződött az előttük lévő két meztelen alakra. Egyként fojtottuk vissza lélegzetünket, miközben Emma türelmetlenül fészkelődött, azutáni vágyakozásában, amit csak Carlos adhatott meg neki.
- Kérem - suttogta Emma.
- Kérem!
Carlos a lány keskeny csípőjét átkarolva kezdte dörzsölgetni Emma megduzzadt szeméremajkainak nyílását. A lány szorosan lehunyt szemmel kapkodott levegő után, és Carlos fürgén mozgó ujjainak préselte magát. A férfi először egy, aztán két vaskos ujját csúsztatta a síkos hüvelynyílásba Emma nyögdécselése közepette.
Mellettem Ian azt mondta:
- Nem vágysz arra, hogy te légy a helyében, kis haverom? Nem szeretnéd, hogy te játszadozz a barátnőd puncijával, de most rögtön?
Danny szánalmasan hüppögött, hogy már szinte sajnálni kezdtem.
Arra számítottam, hogy Carlos majd ujjaival helyettesíti lüktetve meredező hímtagját és azokkal hatol Emma puncijába, ám a teljesen bezsongott fiatal lány meglepett engem. Odanyúlt széttárt combjai közé és megragadta a vaskos faszt, mely ott volt centikre a puncijától.
- Kérem - mondta ismét.
- Ezt akarom! Kérem!
Carlos eleget tett a kis kéjenc kívánságának, kezét a lány kezére tette. Így aztán együtt vezették be a faszát Emma zaftos pinájába, szélesre tárva a szeméremajkakat a húsos makkal. Emma lélegzete elakadt, hangosan nyögött, két nagy melle le-föl hullámzott, így fogadta magába a férfit. Carlos fasza fájdalmas lassúsággal, centiről centire, lenyűgözően nyomult egyre beljebb a leány befogadóképességének végéig.
Carlos két karjával támasztotta alá Emma combjait, és szélesre tárta azokat ott a farkán, hogy az egész csoport jól láthassa. Aztán felemelte a lányt, hogy fasza előbukkant a pinájából és megcsillant rajta Emma izgalmi állapotának bizonyítéka. A lányok elragadtatva sóhajtoztak és jól tudtam, ott a teremben minden punci benedvesedett, beleértve a sajátomét is.
Carlos most hihetetlen higgadtsággal, óvatosan és lassan engedte vissza Emmát a hímtagjára, míg újból felnyársalta a lányt. Homlokán veríték gyöngyözött, és tudtam, minden vágya, hogy keményen megbassza a leányt, ahogy még férfi nem dugott meg egy ilyen szépséget.
Emma megmarkolta két mellét, fejét hátravetette Carlos vállára, és úgy nyögte:
- Még! Még!
Carlos most keményen kezdte baszni a lányt, le-föl emelgette a faszán, míg az egész testében reszketett és csak nyöszörgött. Emma saját testébe markolt, mellbimbóit csavargatta, combjait kaparászta és a pinájával körözött a belényomott vaskos farok körül. Nem volt már az az elhivatott, ifjú művészeti főiskolás, csupán egy erkölcstelen szépség, egy szexre éhes kis ribanc.
- Mindjárt elmegyek! - sikoltotta, így adva tudtára az egész teremnek küszöbön álló orgazmusát.
- Basszál csak, basszál keményen!
- Emma! - A név fájdalmasan szakadt fel Danny torkából.
- Mit művelsz?
Emma ránézett, azaz inkább átnézett rajta, a testében tomboló szenvedély annyira elragadta, hogy aligha láthatott tisztán.
- Baszok, Danny! Épp most basznak meg! - lihegte.
Carlos most olyan erővel döfte belé a faszát, hogy a szék megingott. Erős karjaival tartotta a lányt és könyörtelenül dugta, a hímek kéjvágyának morgásával. Danny csak vergődött Ian izmos karjaiban és szánalmasan hüppögött.
- Nézd csak, hogy basszák meg Emmát, Danny - szóltam gúnyolódva a fiúnak.
- Nézd csak, hogy szereti Emma, ha ekkora dákót nyomnak belé. Ezt te nem tudod megadni neki.
Két dolog történt szinte egyidejűleg: Carlos elment, mélyen Emma szűk puncijában, ugyanakkor Danny is, Emma csábos rózsaszín bugyijában. Mindkét férfi felnyögött, de csak Carlos elégülhetett ki azzal az érzéssel, hogy Emma nedves pinája fogja körül a faszát az orgazmus utáni mámorban. A férfi magához szorította a lányt, miközben lassan megpuhult és kicsusszant abból a gyönyörű testből, csillogó nedvességcsíkot hagyva maga után.
A páros összeölelkezve ült a széken, miközben a csoport lelkesen tapsolt.
- Hát ez gyönyörű volt, egyszerűen gyönyörű - szólaltam meg. Most Dannyre néztem, aki szomorúan bámulta azt a nedves foltot, amit a dákója izgalmában hagyott Emma bugyiján.
- Egyetért azzal, hogy ez az előadó művészet egy gyönyörű megnyilvánulása volt, Danny?
Danny most rám nézett, a megaláztatás és a helyeslés kényszere között hánykódva.
- Ö… izé… igen, én is így látom.
A fejemet csóváltam Dannytől való undoromban, és el is döntöttem, kirúgom őt a művészeti programból. A terem másik végében Emma pillantásával találkoztam, aki sugárzóan mosolygott rám, ajkai egyetlen egyszerű szót formáltak:
Köszönöm!Ha szeretnél még több szextörténetet olvasni, kattints ide!


A férjemnek négy napra külföldre kellett utaznia. Majdnem fölsikítottam örömömben amikor elmondta. Hívott, hogy menjek vele, de én már lelki szemeimmel a Laci faszára gondoltam, és valami kifogással kibújtam a kérése elől. Persze a...
Az én vagyis a mi történetünk még 2015-ben kezdődött. Az egyik barátnőm elé mentem éppen a munkahelyére amikor a bejáratnál találkoztam egy sráccal és rögtön el is kezdtem kérdezgetni a barátnőmet, hogy ki ő és mit tud róla! ...
Már több éve ismerték egymást, ismerték a másik minden mozdulatát. Csak egymásra néztek és tudták, mit szeretne a másik. Sokszor töltöttek el vad éjszakákat együtt, ahogy az a szerelmesekhez illő. Mégis tudták, hogy ez a nap má...
Ez a történet rólam és a 35 éves nagynénémről szól aki imádja ha fogdossák, basszák. Tinédszer voltam amikor nagy meglepetés ért nagynéném részéről.


Egy nap átmentem nagynénémékhez a kertet rendbe rakni,...
A Nő feltüzelve lépett ki a zuhanyzóból. Fülledt nyári este volt, fehér frottír köntösét is csak megszokásból terítette a vállára, amíg a nappaliig ért. A szokásos esti maszturbációjához szükséges kellékeket már jó előre ...


Copyright (c) szex-tett.info. Design by XXX Mag
Szex linkek, ingyenes szex oldalak