banner

Szexsuli
csengő hangja úgy hasított keresztül a levegőn, akár a munkára felszólító dudaszó egy hangyaboly dolgozóit megszégyenítő serénységgel tevékenykedő munkásokat foglalkoztató gyárban. A szünetben az osztályterem különböző szegleteiben összeverődött kis klikkeket mintha csak az éles hang lökte volna szét, hogy aztán a tanulók, mint biliárdasztalon a golyók, ide-oda száguldozzanak a padok között, míg végül megtalálták ülőhelyüket.
Alexa mozdulatlan némaságban figyelte az eseményeket. Nem mintha meglepetésként érte volna, de mégis, ritkán látni ilyen izgalmat egy rutin, a hétköznapi órarendbe illesztett negyvenöt perces foglalkozás kezdete előtt. Igaz, az oktatási rendszer kiagyalói, majd toldozói-foldozói és megreformálói listáján valószínűleg elég szerény helyen szerepelt a tanulók szórakoztatásának és az érdeklődésnek már pusztán a tantárgy létével való felkeltésének szempontja, ha szerepelt egyáltalán, de ha nem így lenne se érhettek volna el jobb eredményt. A külsőségeiben, értékeiben és életvitelében is fénysebességgel változó világ kihívásaira válaszul az illetékesek mindig kitaláltak valami újabbat és újabbat. Azonban, és ezt Alexa is épp annyira osztotta, mint a többiek, ha nem is mutatta ki ilyen hatalmas lelkesedéssel, talán soha nem találtak ki nagyobb közmegelégedést kiváltó reformot, mint a több tantárgy elemeiből összegyúrt, külön egységként tanított "Elméleti és gyakorlati szexuális felvilágosítás" című tantárgy bevezetését. A tantárgyét, melyet a köznyelv röviden csak Felvilágosításnak hívott, de az egész "elszenvedői", akik ezt természetesen a legkevésbé se szenvedésnek fogták fel, leginkább csak Szexórának nevezték.
Alexa arcára halvány mosoly ült ki, ahogy belegondolt a dolog végtelenül perverz, de ezzel együtt is tökéletesen találó pikantériájába. A legjobb pedig az egészben az volt, hogy bár a szüleik előtt soha nem merték volna így nevezni az iskolai napirend ezen elemét, az ősök talán akkor se örültek volna kevésbé a reformnak. Sőt, egyesek talán még jobban is támogatták volna. Elvégre, hol van már a régi korok prüdériája? Ha homokba dugja a fejét a társadalom és az oktatás, a bárokban, romkocsmákban és más bulihelyeken akkor is történik, amit a természet elrendezett, hogy történnie kell. Akkor meg miért ne készítse fel az iskola maga az épp akcióképes korba ért nebulókat arra, hogy is mennek a dolgok? Ha pedig erre egy szexóra a legmegfelelőbb, akkor legyen szexóra!
Miután pedig beállt a gyakorlati oktatás és mindenki látta, merről is fúj a keleti szél, nemigen volt senki, aki akárcsak egy szóval is ellenezte vlna a dolgot. A diákok között pedig még annyira se.
Ezt persze a félénk, visszahúzódó Alexa még kínzás hatására se vallotta volna be. Hiába tudta, hogy a többiek is így gondolkodnak, hiába tudta, hogy ők is tudják, hogy a téma felvetésekor az arcára kiülő pír távolról sem a megbotránkozás jele, a vörösség attól még mégiscsak ott volt. A szünetet pedig annak ellenére is csendben a padjában ücsörögve töltötte, hogy közben a szeme sarkából végig az órát és a teremajtót fürkészte, mint minden osztálytársa. Fekete térdnadrágba és sportcipőbe bújtatott lábait lazán keresztbe tette a pad alatt és egyik keze hosszú fekete hajával játszott, miközben másik lazán tartotta a ceruzát, amivel a füzetébe rajzolgatott. Persze mindeközben arra is oda kellett figyelnie, hogy még véletlenül se kirívó dolgokat formázzon meg a kis grafithegy. Meztelen női combokat, formás melleket, izmos férfi mellkasokat, sármos, borostás arcokat, meredező, méretes hímtagokat... Még annak ellenére se, hogy az ilyesmi kontextusában akár a tananyag gyakorlásának is betudható lett volna.
Amikor pedig végül a csengő hangja belerikoltott az osztály izgatott duruzsolásába, Alexa teste is megfeszült, bár ezt a világért se hagyta volna, hogy a többiek észrevegyék. Vékony rövid ujjú pólója és elől kigombolt farmerkabátja kényelmetlenül simult bőréhez, szemgolyói pedig majdnem kiugrottak a helyükről, ahogy természetellenesen forgatva őket igyekezett lehajtott feje alól az ajtó felé sandítani, amikor az kinyílt és két pár vékony láb lépdelt be rajta.
- Csendet kérek! - csendült fel az egyik tanárnő mély, szónokian akusztikus hangja, bár teljesen feleslegesen, hiszen az aktuális órán már a puszta jelenléte is elég volt ahhoz, hogy pár másodperc alatt az izgatott zsibongás semmivel sem kevésbé izgatott némaságba fulladjon és harminc mindenre elszánt friss tizennyolc éves diák csillogó szemei szegeződjenek rá.
Illetve, valójában csak huszonkilencé, lévén Alexa, bár legszívesebben az első sorba tülekedve, tágra nyílt szemekkel, tátva maradt szájjal várta volna a fejleményeket, most is inkább csak szende lassúsággal emelte fel tekintetét végigmérve a lábát a tanári asztal mellett megvető pedagógust. A fiatal nő, akit a diákok maguk között csak Vörös tanárnőnek neveztek, bár, jobban megnézve, lazán váll alattig érő haja inkább volt barnás, alig pár évvel lehetett csak túl a diplomája megszerzésén. Ennek ellenére viszont határozott kiállása és a lényéből szinte sugárzó kompetens tettvágy lehengerlőbb volt, mint a legtapasztaltabb kollégáié is. Persze emellett az is közrejátszott, hogy Vörös tanárnő volt talán a legnépszerűbb tanárok között is, ha csak hajszál híján is, hiszen a diákok többnyire csak órarenden kívüli foglalkozásokon találkoztak vele. Sportrendezvényeken, kirándulásokon, fakultatív délutáni programokon... na meg persze a felvilágosító órán. Csupa olyan alkalmon, ahol a tanári szigort a lehető legkevesebbszer kellett csak előhúzni a fegyverövből. Így pedig semmi nem akadt, ami jelentős mértékben apasztott volna azon az élményen, amit a tanárnőnek már csak a puszta látványa is nyújtott.
Alexa olyan diszkréten, ahogy csak tudta, de mégis szinte már önmagáról megfeledkezett csodálattal mérte végig az előttük álló nő fehéreskék farmerba bújtatott hosszú, izmos lábait, feszes combjait, melyekről a koedukált osztály minden egyes tagja, kivétel nélkül álmodozott már nem is egyszer, amikor este, a szobájuk sötét magányában magukhoz nyúltak, majd keskeny csípőjét, laza pólója alól is előrajzolódó gömbölyded melleit és kedvesen mosolygó arcát. Mintha csak egy sportcsillag szállt volna le közéjük, akivel bárki szívesen edzést tartott volna akár az ágyában is.
A világ persze nem vesztette el minden gátlását és talán soha nem is fogja, ami végeredményben így is van rendjén, de a kor embere már semmi kivetnivalót nem talált abban, ha a diákok egy emberként rajongtak egy csinos tanerőért... és különösen annak testéért, mindegyikük lábai között hordott szerve jellegétől abszolúte függetlenül.
- Gondolom, mindannyian izgatottan várjátok már a mai gyakorlati órát - folytatta a tanárnő továbbra is mosolyogva. Bár a mondat akár üres tanári fogásnak is hathatott volna, különösen, ha az illető nem dolgozza meg előre alaposan a diákjait, hogy kellőképp motivált állapotba kerüljenek az ominózus óra előtt, jelen esetben erre a legkevesebb szükség se volt. A harminc jelenlévő elégedett mormogása is hamar elhalt, hogy egy percet se vesztegessenek az izgalmakból és élvezetekből. - Helyes - nyugtázta Vörös, továbbra is mosolyogva. - Akkor vágjunk is bele! Varga tanárnővel igencsak alaposan igyekeztünk megszervezni nektek az eddig tanultak lehető legtanulságosabb begyakorlását - közölte, egy laza gesztussal mellette álló kolléganője felé intve.
Bár a másik, az ajtón betipegő lábpár tulajdonosa, az osztály biológiatanára, első pillantásra a legmélyebb lyukban is elbújhatott volna Vörös tanárnő mellett, a dolgok állása távolról se így nézett ki. Bár a két tanár ténylegesen olyan volt egymás mellett, mint tűz és víz, mindkettőnek megvolt a maga bája. És nem is a dolog kedveskedő, megnyugtatóan buksisimogató módján. A szende, visszafogott, vékony Varga tanárnőt ugyanis nem véletlenül nevezték Miss Samnek, jobb híján így nőiesítve mindenki Samujának, a biológiatantermek elmaradhatatlan szemléltető eszközének, a csontváznak a nevét. Ugyanis, ahogy nem akadt a tizenkettedikes osztályban, de talán az egész iskola szexuálisan érett populációján belül se, egyetlen egyén sem, aki ne cipelte volna szívesen az ágyába Vörös tanárnőt, olyat se igazán lehetett találni, aki ne használta volna szívesen Varga tanárnő testét szemléltetőeszköznek, vagy akár gyakorlásra is.
Ez alól pedig Alexa se volt kivétel, aki éppolyan elismerően és vágyakozóan, csak kevésbé feltűnően és nyálcsorgatón mérte végig a magassarkú cipőbe, csőfarmerba, fehér ingbe és fekete mellénybe bújtatott nőt, akinek kedves bájjal szemüvege mögül mosolygó arcát fiúsan rövidre nyírt fekete haj keretezte.
- Úgy van - csatlakozott be a beszélgetésbe bevont tanárnő is. - Az elmúlt órákon megtanultuk a női és a férfi nemi szervek felépítését, működését és... khm... lehető leghatékonyabb használatuknak alapjait - foglalta össze, halk és izgatott kuncogást csalva elő a jelenlévőkből. - Felelést ezúttal nem tartunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene mindent tudni a hamarosan esedékes dolgozatra. Amellett pedig, a sok móka és kacagás során ki fog derülni, ha valaki nem készült fel alaposan.
Alexa mereven figyelte a tanárnő szája sarkában bujkáló huncut mosolyt és minden izma megfeszült, ahogy a bevezető csattanóját várta. Persze kimondatlanul is nyílt titok volt, mi lesz a mai óra "tananyaga", mégis teljesen más volt ezt most a tanárnők szájából várni.
- Úgy van - vette vissza a szót Vörös tanárnő. - A mai órán ugyanis a megtanultak alkalmazása kerül terítékre. Ehhez pedig örömmel fogadjuk Novák edző szíves segítségét - ismételte meg a korábbi gesztust, ezúttal azonban nem Miss Samre, hanem a nyitva maradt ajtó felé irányítva.
Bár Alexa eddig is tudatában volt az ajtófélfának támaszkodó alak jelenlétének, zavara mindezidáig szinte teljesen kiszorította ennek tényét az elméjéből. Most azonban, követve osztálytársai figyelmének a vándorlását, ő is a férfira pillantott, aki kiismerhetetlen mosollyal az arcán belépett a terembe, csatlakozva kolléganőihez.
Novák tanár úr a tornatanárok már-már hagyományosnak számító fehér pólóját és sortnadrágját viselte, ami látni engedte izmos lábait és nem kevésbé kidolgozott karjait. Bár évei alapján még akár a két, pályáját nem régen kezdett tanárnőt is megfuttathatta anno, iskolás korukban, markáns arca kortalan kisugárzásba burkolózott.
A lakonikus edző nem szólt semmit, csak egy bólintással fogadta Miss Sam és Vörös köszönetét a segítségéért, majd lábait vállszélességben széttárva összefonta kezeit a háta mögött és merev kolosszusként állt meg az asztal mellett.
Alexa megfigyelte, hogy a férfi már puszta jelenlétével is mágnesként vonzotta magára a tekinteteket, és miközben a lányok enyhén harapdálták szájuk sarkát, igyekezve gátat szabni fülig szaladni akaró mosolyuknak, a fiúk is elégedetten súgtak össze és bólogattak. Fénylő szemükből pedig a csendben figyelő lány egyértelműen ki tudta olvasni a pusmogás témáját.
- Akkor... talán kezdjük egy kis bemutatóval - szólalt meg ismét Varga tanárnő, némi bizonytalansággal a hangjában, miközben Vörösre pillantott. A másik nő némán bólintott és rosszul palástolt élvezetteli mosollyal az arcán gyengéden megérintette az edző felkarját, hogy szelíden a tanári asztal elé kalauzolja, majd halkan megkérte, hogy foglaljon helyet, miközben az ő másik keze már diszkréten a férfi combjai közé is simult.
- Sosem tanácsos ajtóstul rontani a házba - kezdte a magyarázatot a biológiatanár, miközben Novák edző máris kissé remegő kezekkel félresöpört pár tárgyat a masszív asztalról, hogy aztán széttárt combokkal feltelepedjen rá. Kolléganője pedig közben, az osztálynak félig hátat fordítva, előre hajolt, a diákok azonban ennek ellenére is tisztán láthatták, hogy miközben huncut mosollyal az arcán néz fel a férfira, keze az egyre csak dudorodó dombocskát simogatja odalenn. - Még a leghevesebb lendületben is tanácsos fokozatosan haladni - tájékoztatott tovább Miss Sam, Vörös azonban már önállósította magát. Amikor úgy érezte, eljött a megfelelő időpont, a tanárnő lassan lehúzta a sortnadrág elülső részét, összefogva a férfi alsójával, utat engedve az érdeklődő kukacként előkandikáló méretes szerszámnak.
Az osztálytermen egy hangos nyögéssel vegyes sóhaj hömpölygött végig az elégedettség kakofóniájaként, ahogy mindenki rezzenéstelenül figyelte az egyre jobban merevedő hímtagot a vékony ujjak érintése és simogatása alatt.
- Senki sem szereti, ha már rögtön az elején döglődik a hal - csikart ki szavaival egy erőtlen nevetést nebulóiból Miss Sam, a diákok azonban továbbra is meredten a tanári asztalnál zajló eseményeket figyelték. - Ha viszont már kellőképp megdolgoztuk figyelmünk tárgyát, hamar eljön az ideje hogy... - Nem fejezte be a mondatot, mert Vörös ebben a pillanatban támadó kobraként lendítette előre a fejét, hogy azonnal elnyelje a keményedő férfiasság jelentős részét, hangos nyögést csalva elő annak tulajdonosából.
- A férfi nemi szerv kényeztetése némiképp olyan, mint egyfajta művészet - kommentálta a biológiatanár. - Mindenki máshogy szereti és mindenki máshogy is csinálja jól. Rá kell érezni a megfelelő metódusra.
Magyarázat közben ő is gyakrabban nézett kolléganőjére, ahogy az mohó lendülettel mozgatja ajkait fel-le a hosszú rúdon, mint az osztályra.
Vörös lehunyta a szemét és ő is halkan morgott, miközben a szájában mozgó hímtagra koncentrált. Csak néha engedte ki a szájából, akkor is csak azért, hogy nyelvét izgatóan végigfuttassa annak oldalán. Hamarosan a férfi is lehunyta a szemeit és halkan nyögve adta a nézők tudtára élvezete fokát.
Alexa megbűvölten, önmagáról szinte teljesen megfeledkezve figyelte az eseményeket. Varga tanárnő szavai anélkül találtak utat maguknak a tudatába, hogy akárcsak felfogta volna, hallja őket. Azonban a magyarázat nélkül is tökéletesen átlátta azt a vehemenciát, amivel Vörös tanárnő szinte felfalta a férfi combjai közül világítótoronyként előmeredező oszlopot.
Elkerekedő szemekkel figyelte, ahogy a nő hevesen szopja, nyalogatja a kezei közé került hímtagot, néha pedig lassan végigcsókolgatja az oldalát, csak hogy utána ismét a szájába fogadja. Azonban, a nagy vehemencia ellenére, a Novák edző testében szemmel láthatóan növekvő feszültség csak nem akart kirobbanni.
Miss Sam magyarázatából megértette, hogy vannak, akik keményen és hevesen szeretik, akár csinálni, akár "elszenvedni". Azonban tudni kell a módját, hogyan érjék el, hogy mindezek ellenére a delikvens ne durranjon el túl korán. Érezni kell, mikor mire van szükség. Mikor mi az, ami egy pillanatnyi enyhülést nyújt úgy, hogy közben a kényeztetett nem érzi azt, magára hagyták.
Alexa kényelmetlenül fészkelődött a székében. Nem tudta, ő képes lenne-e egyáltalán ilyesmire. Valószínűleg alig merné a szájába venni a meredező falloszt, ha az az orra elé kerülne. Ha meg mégis lenne lélekjelenléte hevesebben rácuppanni, az illetékes fiú vagy férfi bizonyosan pillanatok alatt kiadná, ami benne van.
De természetesen, bármilyen tehetséges a kényeztető, semmit sem lehet a végtelenségig folytatni. A tehetség foka legfeljebb azt befolyásolja, meddig lehet nyújtani a rétestésztát. Ennek következtében pedig, mivel a tanárnők nem akarták idejekorán elhasználni az egylövetű félszemű kígyót, hogy aztán várni kelljen az újratöltésre, Vörös hamarosan lassított, majd, a megfelelő pillanatban, lassan eltávolodott az edző ágyékától.
A tornatanár továbbra is lehunyt szemmel zihált, azonban férfiassága változatlan merevséggel lüktetett, meredten előre mutatva.
A tanárnő megnyalta ajkait, majd szinte légiesen könnyed mozdulatokkal felemelkedett és megfordult a tengelye körül, hogy aztán mintegy földöntúli hangon megjegyezze: - Jöhet a váltás - majd odalépett kolléganőjéhez és átkarolta a derekát, hogy lágyan megcsókolja a nyakát, mielőtt a tanári asztal felé invitálja.
Az egész osztályra rátelepedett valami kellemesen nyomasztó fülledtség. Alexa is kényelmetlenül fészkelődött a székén és érezte, a bugyijában már alaposan készülődik a party. Valamifajta jóleső kábulatban figyelte, ahogy Miss Sam Vörös helyére térdel, vékony ujjait a változatlan intenzitással lüktető farok töve köré fonja, majd lassan előre hajol, hogy olyan természetességgel engedje azt a szájába, mintha csak a fogkefét kormányozná fogaihoz, vagy a jól megszokott ebédjét majszolná.
Vörös tanárnő némi torokköszörülés után átvette a kommentátor szerepét, Alexa azonban az ő szavaiból még annyit se érzékelt, mint a biológiatanáréiból. Annak következtében is, hogy Varga tanárnő stílusa sokkal közelebb állt hozzá. Bár azt se tudta volna elképzelni, hogy ő valaha két-három embernél több előtt képes legyen összefüggően beszélni, mégis valahogy rokon lelkeknek érezte magukat Miss Sammel. És már ebből kifolyólag is szimpatikusabbnak találta, ahogy a tanárnő lassan, már-már relaxációs mozdulatsorba illő tempóval mozgatta ajkait fel-le a lüktető hímtagon. Úgy táncoltak ajkai a rúdon, mint egy szakképzett művésznő lábai valami éjszakai bárban. Alexa pedig olyan lenyűgözötten figyelte, hogy még a szája is enyhén elnyílt. Azt azonban továbbra se tudta elképzelni se, hogy ő valaha is képes lenne akár ilyesmire is.
Miss Sam gyengédsége Vörös vehemenciája után arra is tökéletes volt, hogy kissé ellazítsa a delikvenst. A kényeztetés azonban mégiscsak kényeztetés, így hát hullámvölgy ide vagy oda, Novák edző lassan de biztosan ismét egyre hevesebben kezdett zihálni és karjai, melyek oszlopokként támasztották meg a testét, egyre jobban remegtek.
- Most pedig - szólalt meg Vörös tanárnő, valahogy furcsán megváltoztatva hangszínét, amivel egy csapásra megtörte az osztályra telepedett kábulatot, miközben kolléganője is kiengedte szájából a férfi legnemesebbnek mondott tagját -, mindenki megmutathatja, mit tanult.
A diákok kényelmetlenül kezdtek fészkelődni ültükben és lopva egymásra pillantgattak. Talán arról puhatolóztak, jól hallották, jól értették-e a tanárnő mondandóját, netalántán engedélyt kértek a többiektől az elsőségért. Alexa feje még túl kótyagos volt ahhoz, hogy meg tudja ítélni, utólag pedig hálás volt az égnek, hogy a tanárnő szeme nem rajta akadt meg.
- Kata! - szólította meg Vörös az egyik első padban ülő lányt. - Bemutatnád az osztálynak, mit tanultál?
A lány, akire a tanárnő neve még nálánál is sokkal jobban illett volna, hosszú, lelógó fürtjei miatt viszont az ír kutyafajta után csak Szetternek becézték, szó nélkül bólintott és felállt. Végigsimított laza nadrágján és megigazította hanyagul betűrt, hátul viszont divatosan szabadon engedett pólóját, mintha csak randira menne, majd merev léptekkel megindult a tanári asztal felé.
Persze, az éltanuló - futhatott át sok mindenki agyán, miközben Kata a már jól bejáratott helyre térdelt, remegő kezébe fogta a tornatanár férfiasságát, majd gépies mozdulatokkal a szájába vette.
- Ne olyan mereven! - instruálta Miss Sam, elnyomva a férfi összeránduló arcához társuló nyögését. - Engedd el magad...! Nem tétre megy. Csak gyakorlunk... Szépen, lassan... Úgy. Mintha táncolnál. Lassan, mindig csak egy lépést... - magyarázta, miközben a diáklány is lehunyta zöld szemeit és lassan mozgatta szájában a méretes szerszámot.
Novák edző vonásai ismét elernyedtek, majd lassan mosoly formálódott ajkain, miközben fátyolos tekintettel figyelte a combjai között munkálkodó lányt.
- Rendben - szólalt meg ismét Vörös, amikor felmérte, Szetter mennyire ráérzett a dolog nyitjára. Azt azonban nem engedhette, hogy három próbálkozó után elhasználódjon a szerszám, bármennyire is szükségét érezhette már ennek a segítő férfi. Elvégre, másnak is jusson ki a jóból! - Ki lesz a következő? - hordozta végig tekintetét az osztályon.
Alexa most már alaposan rákészült a pillanatra és fülét-farkát behúzva sunyított. Még az eminens Szetternek se ment könnyen a dolog. Akkor mihez fog kezdeni ő, a kis béna?
- Bogi! - állapodott meg végül a tanárnő tekintete pont a mellette ülő lányon. Alexa első reakciója a megkönnyebbült sóhaj volt, de aztán azonnal sajnálni is kezdte kissé a kipécézett lányt. Bogival sok mindenben hasonlítottak. A két magas, fekete hajú, csendes, visszahúzódó lány, akik távolról se voltak rosszak a tanulásban, de mégis... Barátnője is épp annyira félve állt fel székéről, mint ő tenné, szeme sarkából pedig egy pillanatra Alexára sandított, aki lopva keresztbe tette neki ujjait a padján.
A kiszemelt lány sóhajtott egyet és félénken odaporoszkált, hogy átvegye Kata helyét.
Olyan óvatosan vette a szájába a szikla-merev hímtagot, mintha csak hímes tojás lenne és attól félne, mikor törik el.
- Határozottabban! - biztatta a biológiatanár. - Ne félj! Nem harap.
- Inkább a langaléta lehetne az, aki harap - csípett el egy elsuttogott kommentet Alexa és a szeme sarkából látta is, ahogy pár paddal arrébb három srác a tenyerébe nevet. Lopva Vörös tanárnőre sandított. Úgy tűnt, ő is észrevette a történteket, de aztán tekintete ismét a tanári asztalnál térdelő Bogira vándorolt.
A lány keze remegett. Próbálta lehunyni a szemét, hátha az segít, de pillái mindig újra és újra felpattantak, ajkai pedig csak nagy nehézségek árán mozogtak a szerszámon.
- Semmi baj - érintette meg Miss Sam a lány vállát. - Nem kell félni. Menni fog.
- A csajszi még szopni se tud rendesen - hallotta meg ismét Alexa a fiúk hangját.
- Ja - fűzte hozzá a másik. - Emlékeztess, hogy ne is kezdjek vele!
- Jani! - Vörös tanárnő hangja ostorként csattant a diákok feje felett, a srácok pedig egy pillanat alatt megmerevedtek. - Ha ilyen szakértő vagy, segítenél Boginak?
- Persze, tanárnő - ült ki a fiú arcára a mosoly, amit önzetlen segítőkészsége jelének szánhatott, Alexa viszont akkor is kilátta volna belőle a színészi pózt, ha egy szót se hall a korábbiakból.
Jani laza természetességgel állt fel a székéről és könnyed mozdulatokkal lépett oda a tanári asztalhoz. Bogi szótlanul húzódott félre, hogy helyet adjon neki, a srác pedig rá se hederített, miközben elhelyezkedett az edző combjai között és előre hajolt, hogy a szájába vegye az egyre hevesebben lüktető hímtagot.
- Ez az - mosolyodott el Miss Sam. - Jól csinálod. Csak így tovább! Ügyesen. Várj még... - emelte fel a kezét, de már késő volt. A diák egy határozottabb mozdulattal tövig tolta szájába a falloszt, mire a férfi hátra vetette a fejét és hangosan felsóhajtott, majd, miközben száján a levegő távozott egy elnyújtott sóhaj képében, hímtagja Jani szájába eresztette azt, ami benne volt.
A srác gyorsan nyeldekelt, majd sarkaira hátraereszkedve megtörölte a száját.
Az osztályra csend telepedett, majd, szinte végszóra, megszólalt a csengő.
- Rendben - ütötte össze tenyerét Vörös. - Jövő órán a női nemi szerv izgatását fogjuk gyakorolni. Készüljön mindenki, mert a mai szereplés nem jelent mentességet, és lapítani se lehet örökké.
Alexa magán érezte a tanárnő tekintetét, de amikor lopva oda mert sandítani, az már elfordult az osztálytól és miután megköszönte az osztály figyelmét és együttműködését, odalépett az asztalához, hogy kolléganője társaságában segítsen az edzőnek rendbe szedni magát.
A csengő mintha egy pillanat alatt megtörte volna a varázst. Az osztályon ismét a zsibongás lett az úr, miután a tanárok távoztak, mindenki újból a megszokott klikkeibe verődött és a téma már leginkább csak az volt, ki lesz vajon a delikvens a következő órán. Sokan reménykedtek, hogy megnézhetik, hogy Vörös kinyalja Miss Samet, vagy fordítva, de valószínűbbnek tartották, hogy, hasonlóan a mai órához, mindketten egy harmadik nőt fognak kényeztetni. Az illető kilétéről azonban már megoszlottak a találgatások.
Alexa azonban hamar elvesztette az érdeklődését. Őt egész más foglalkoztatta és ezen nem segített a szünet után kezdődő történelem óra sem.
Nem volt soha rossz tanuló. Korántsem. Amikor számított, akkor mindig fel tudta tornászni négyes-ötösre a jegyeit. Már amikor egyáltalán szükség volt ilyesmire és nem csak a szinten tartásra kellett figyelni. Ennek ellenére azonban izgult. Félt, hogy ha majd egy későbbi órán őt hívják ki, ugyanúgy felsül, mint Bogi. Bár a tanárnők az óra után igyekeztek megnyugtatni a magába roskadt barátnőjét, hogy nem történt semmi probléma és épp ezért gyakorolnak, Alexa viszont mégis hajthatatlan volt. Nem akart semmit a véletlenre bízni.
Szerencsés napja volt. A történelemtanárnak és aztán még utolsó órán a matektanárnőnek se tűnt fel, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Legnagyobb szerencséjére pedig az órai munkából is ki tudta húzni magát. Amikor pedig végül a tanítási nap véget ért és mindenki a hazainduláshoz, vagy a városban korzózáshoz készülődött, sikerült észrevétlenül kislisszannia a teremből.
Ő azonban nem henyélésre és délutáni lazulásra vágyott. Bár, természetesen, neki is ahhoz lett volna a legtöbb kedve, de a félelem nagyobb úr. Muszáj lesz gyakorolnia legalább egy kicsit.
Lábai ösztönösen vezették a tornatanári felé. Maga se tudta biztosan, mit fog mondani, ha megkérdezik, mi dolga van ott. Mégis miért keresné ő Novák edzőt, amikor nem tagja egy sportcsapatnak sem, tornaórára pedig máshoz jár. A szerencse azonban ismét mellé állt, mivel pont amikor befordult a folyosó sarkán, akkor távozott az utolsó tornatanár is, sietve elhagyva az iskolaépületet, vagy épp edzésre igyekezve. Egyetlen alak álldogált már csak az üres helyiség ajtajában...
- Jó napot, tanár úr! - köszönt rá félénken.
- Helló! - viszonozta a mosolyt a férfi. - Segíthetek valamiben?
- Igazából... igen. - Kerülte a tanár tekintetét. - A 12. B-be járok... Alexandra - mutatkozott be.
- Á, igen! - csillant fel a megértés a férfi szemében. - A felvilágosító óra.
- Igen... - bólintott határozatlanul a lány. - Nos... én... nem vagyok biztos benne, hogy...
- Ne aggódj! - tette nagy kezét megértően a vállára az edző. - Könnyebb, mint amilyennek kinéz. Hidd el, csak gyakorolni kell kicsit és menni fog, mint a karikacsapás.
- Gyakorolni... - motyogta a lány lesütött szemmel, majd félve felsandított a férfira. - Lehetne... gyakorolni...? Most.
Az edző nem válaszolt. Pár másodpercig csak kérdőn néztek egymás szemébe, mintha mindketten a másikra várnának. Talán mindketten arra számítottak, a másik visszakozik, mielőtt... A férfi azonban ekkor elmosolyodott és szélesre tárta az ajtót.


Egészen 19 éves koromig a szüleimmel laktam. Befejeztem az iskolát, ami alatt dolgoztam is, hogy legyen egy alapon a nagyvárosba való költözéshez. Úgy alakult, hogy nagyon olcsón hozzájutottam egy társasházi lakáshoz, saját, elkeríte...
ásfél éve találkozott vele utoljára. Mint régen, akkor is óriási volt az öröm, de csak kevés idejük volt együtt - egy rövid hazalátogatás külföldről. Aztán mindketten élték tovább az életüket, messze egymástól. Most újabb ...
Reggel óta takarítok, arra készülve, hogy Viki ellátogat ma este hozzánk és itt is alszik. Nagyon izgatott vagyok, annyira, mint még soha. Már voltam a Dm-ben és beszereztem mindent, ami kellhet, már csak a biztonság érdekében is. A kö...
Kovácsné a negyvenes éveinek elején még nagyon csinos, szőke hajú asszony volt. Nem látszott meg rajta, hogy szült egy gyereket, aki egy szép felnőtt lány, és egyetemre készült. Kovácsné százhetven centi magas volt, érzéki ajkak, ...
Feleségemmel tengerparti nudista kempingbe mentünk pihenni. A faházunk alig 150 méterre volt a tengertől. Katicám korábban szép V fazonra borotválta a punciját, de most a kedvemért teljesen csupasz puncival jött.

Nagyon sok...


Copyright (c) szex-tett.info. Design by XXX Mag
Szex linkek, ingyenes szex oldalak