banner

Krisztián perverz játékai
Krisztián már egy hónapja járt Mónikanal, mikor elhatározta, közelebbről megismerkedik a seggével. Mindenekelőtt nagy, kerek húsos hátsó fele volt az, ami a kistermetű, barna hajú és barna szemű szépséghez vonzotta. Most pedig teljes egészében ki akarta azt élvezni, sőt, égető szükségét érezte: jól elnáspángolni, aztán megbaszni, ha csak egy mód van rá.

Kissé aggódott azonban amiatt, hogyan reagál majd erre a lány, ha szembetalálja magát az ő mindent elhomályosító fenék-imádatával. Eddig óvatosan bánt a lánnyal – a szex az összes hagyományos pózban és testnyílásokban folyt –, mert ő már úgy gondolta, talán Mónika számára az „egyetlen”; okos, melegszívő, intelligens, szereti a focit, csodás kemény mellei vannak és ott az az ördögien kívánatos gömbölyded feneke. Ugyan mi mást kívánhat még egy férfi? Krisztián már szinte látta magát, hogy végleg megállapodik a lány mellett. De mindenekelőtt ki kellett elégítenie az anális szex iránti vágyát és felmérni, hogy reagál erre a leány.


Mónika ott állt Krisztián öltözőszekrényének tükre előtt, napbarnította kerek hátsóját elbővülően választotta ketté középen egy szexis fekete tanga-bugyi pántja. Nem is volt rajta semmi más, csak ez az erotikus alsónemű és a mosolya, miközben épp készülődött, hogy ellássa másodállását mint felszolgáló a Laissez Faire-ben, ebben a lerobbant éjszakai klubban az East Side-on. Hiányos francia szobalány ruhája ott feküdt a rézágy lábánál, amelyen Krisztián nyújtózkodott. Meztelen volt, farka kezdett megkeményedni, miközben elhatározta magát és Mónika gömbölyded, bronzos farpofáit tanulmányozta.

–Nem szeretem, hogy abban a lebujban dolgozol – mondta végül és a lány fenekének hajlatait bámulta, miközben Mónika a száját rúzsozta.


A lány most ajkait csücsörítette és egy csókot lehelt Krisztián tükörképére.

–Attól félsz, összeakadok valami gazdag playboy-jal? – kérdezte incselkedve.


Krisztián most megragadta merev farkát, ujjait végigfuttatta a lüktető hímtag véredényekkel telt hosszán és éhes pillantásával szinte felfalta a lány érett őszibarackra emlékeztető fenekét.

–Nem szeretem, mikor ott parádézol abban a kócerájban és a segged riszálod a sok részeg fazon orra előtt.

–Nem tehetek róla, drágám. Ebből fizetem a tandíjat. Még egy év és meglesz a diplomám, aztán egy halom pénzt keresek. De addig… – azzal megvonta vállát, farpofái csábítóan hullámzottak.

Krisztián most lecsusszant az ágyról, és odament Mónikahoz, előremeredő farokkal, mely pontosan mutatta az utat a lány fenekéhez. Két nagy kezét Mónika vállára tette, nagy faszát a duzzadó farpofáknak nyomta. Mónika megpaskolta Krisztián kezét, majd sminkes neszesszeréből előhúzott egy üveg szempillafestéket és kezdte ecsetelni szempilláit.

Krisztián keze most lehullott Mónika válláról és egyet hátralépett. Lepillantott a lány bronzos fenekére, miközben a harag és kéjvágy lángolt benne.

Most felemelte egyik kezét, kissé habozott, aztán keményen lesújtott Mónika seggére.

–Hé! – kiáltott fel a lány és megragadta az öltözőszekrény szélét, a szempillafesték pedig a szőnyegre bukfencezett.

Krisztián most újból rávágott a lány szexis farpofáira, aztán újból és újból, fogait összeszorította, szeme égett. Mónika felnyögött, a fájdalom és örömérzet keveredett benne, teste reszketett. Krisztián észrevette, hogy reagál a lány és ujjongott, felváltva ütlegelte egyre vörösödő farpofáit.

–Atyaisten – kapkodott levegő után Mónika és megrázkódott a csapások hatására.

Krisztián gonoszul vigyorgott, szinte eksztázisba esve látta, hogy a mindig fegyelmezett, hagyományos szexet kedvelő barátnője élvezi az ő szeretetének brutális megnyilvánulását.

–Csak nem fáj, édesem, vagy igen? – sziszegte a lány fülébe a fenekét csapkodva.

Mónika a fejét rázta.

–Nem, nem, de… de készülnöm kell, megyek dolgozni…

–A munka várhat – recsegte Krisztián.

Rávágott a lány jobb farpofájára, aztán a balra, újfent mozgásba hozva a barna, vörösödő húsos segget. Mónika lesunyta fejét és hátralökte fenekét, csillogó barna haja az arcába hullott, körmei a fa öltözőszekrénybe vájtak.

Krisztián fasza mint az acélrúd feszítette szét Mónika selymes farpofáit. Két kezét most mereven, vízszintes helyzetbe nyújtotta ki, aztán térdét beroggyantva egyszerre ütötte Mónika hullámzó vánkosait.

Az ütlegek hangosan csattantak, a lány sikolya még ennél is hangosabb volt. Krisztián egyre csak ütlegelte, az öltözőszekrény nyikorgott a lökésektől, a lány teste reszketett, a formás segg húsa vonaglott. Mónika ülepe elektromossággal telt meg, Krisztián tenyerének brutális, ám áldásos csapásai a lány seggére szexuális szikrákat küldött a lány egész testébe, amitől az reszketett, a seggrepacsira való érzékenysége most vadul tört felszínre.

–Szóval szereted, ha elverem a segged, igaz? – szűrte a szavakat a fogai közt Krisztián retorikusan, ezúttal csak egy kézzel ütve.

Mónika bólintott és tehetetlenül reszketett.

Krisztián most abbahagyta a fenekelést, míg lerántotta a lány tangabugyiját, így teljesen szabaddá téve a két farpofa közötti árkot. Mónika összeszorította két lábát és derékban előrehajolt, odamutatva a buja, két gömbölyded párnából álló célpontot Krisztián örömtelien büntető kezei elé.

A férfi nyitott tenyérrel sújtott a fodrozódó farpofákra, záporoztak rá az ütések. Mónika pedig örömében nyöszörgött, feneke tűzpirosan csillogott a csapások súlya alatt.

Mikor aztán Krisztián saját keze is elviselhetetlenül kezdett sajogni, térdre ereszkedett, majd benyúlt az ágy alá és előhúzott egy lábnyi hosszú bőrszíjat, amit épp erre a különleges alkalomra tartogatott. Afféle szíj volt ez, amilyet az iskolaigazgatók használtak a rakoncátlan gyermekek fegyelmezésére. Most Mónika ragyogó, szemérmetlenül kihívó tomporára pillantott, majd tenyeréhez ütögette a merev bőrszíjat. Aztán lesújtott vele a lány fenekére.

Mónika felnyögött, előrehőkölt, majd fejét hátrafordítva küldött szerelme/büntetője felé egy huncut mosolyt, szemei nedvesek voltak. Krisztián tovább ütlegelte a szíjjal a lány tökéletes seggét, a csapások fehér csíkokat hagytak ott, melyek aztán gyorsan váltottak át bíborvörösre. Veríték patakzott végig Krisztián arcán ugyanúgy, ahogy a könnyek patakzottak Mónika arcán, a férfi merev hímtagja az ütlegek ritmusára himbálódzott.

Krisztián addig ütlegelte Mónika kirobbanó fenekét, míg a lány már szinte az ájulás szélén állt, ülepe már elzsibbadt, de azért nem volt érzéketlen, farpofái téglavörösek voltak és lángoltak, hurkák nőttek ott, ahol a szíj a legélesebben sújtott le.

A férfi végül ledobta a seggreverő eszközt, majd az egyik fiókban kutatott és előhúzott valami kenőcsöt.

–Basztak már valaha seggbe? – mordult fel megmerevedett hímtagját kenegetve.

Mónika a tükörből pillantott rá, a szempillafesték csíkokat hagyott arcán, karjai és lábai reszkettek.

–N-nem – nyelt nagyot a lány.

Krisztián most a kenőcstől síkos ujjait a lány összevert farpofái közé csúsztatta, mire ő felnyögött. Mutatóujjával kereste meg a végbélnyílást, aztán ujjának bütykéig nyomta belé. Most jobbra-balra forgatta azt, ugyanakkor megint lesújtott a lány lángoló fenekére.

Mónika hangosan felkiáltott, ugyanolyan kábultan a vágytól, mint amilyen Krisztián volt; a vér szétáramlott puncijában és seggében, a fülében lüktetett. Lefejtette jobb kezének ujjait a toalett asztalról és lecsúsztatta a puncijához. Már hihetetlenül átnedvesedett, ő pedig mohón dörgölte csiklóját, teste megrándult és bizsergett Krisztián minden egyes ütésére és ujjának mozdulataira a végbelében.

A férfi végül kihúzta ujját a lány fenekéből, helyette most a makkját dugta be, azzal nekifeszült a lány apró, még szűz segglyukának. Megragadta dákóját és fogait csikorgatta, úgy nyomult előre, makkja már áthaladt a lány záróizmán és tolta előre a végbélbe.

–Ó…, te jó ég – sóhajtott fel Mónika.

Krisztián a lány verítékáztatta bőrébe vájta ujjait és könyörtelenül döfött előre, faltörő koshoz hasonló farka egyre mélyebben fúródott Mónikaba.

Egészen addig mélyesztette dákóját a lány őszibarack fenekébe, míg tökei a fenék pofáihoz értek.

–A francba, de szűk vagy! – röfögte Krisztián, a fanszőrzetéig behatolva Mónika feldagadt hátsó fertályába.

Most csípőit kezdte riszálni, előre-hátra löködve a faszát a lány szűk segglukába, odabent a forróság és a satuszerő szorítás hatására tökei forrni kezdtek. Mónika egyre gyorsabban és gyorsabban dörgölte duzzadt csiklóját, közben egész testében remegett az érzéstől, hogy egy nagy kövér fasz tölti ki teljesen a seggét, feje szédülni kezdett, puncija pedig lüktetni.

–Gyerünk, basszál! Basszál seggbe! – sikoltozta a lány, önfeledten dörgölve csiklóját.

Krisztián a testével löködte a lány brutálisan összevert fenekét, miközben vadul nyomult előre. Heréi most hirtelen megfeszültek, ő pedig még szaporábban baszott, féktelenül döfködve Mónika fenekét, miközben a lány bíborvörös farpofái megállás nélkül remegtek. Krisztiánt magával ragadta az orgazmus, forró, fehér magvát Mónika seggébe lövellte.

–Igen! – üvöltötte a lány eksztázisban, kezével a punciját markolászva.

A férfi egyre csak lövellte a spermát Mónika végbelébe, a lány élvezetének heves hullámai őt is magával ragadták.

Mikor aztán az egész véget ért, Krisztián ernyedten nyúlt el Mónika testén, teljesen összetapadtak, farka még mindig teljes hosszában merült el a lány seggében. Mónika a férfi karjaiba temette fejét és zihálva igyekezett visszanyerni lélegzetét. Aztán eszébe jutott, hogy munkába kell mennie, Krisztián pedig óvatosan húzta ki még mindig kemény hímtagját a lány megerőszakolt segglukából, majd segített neki öltözködni.

Gömbölyded farpofái alsó részén skarlátvörös csík látszott ki a szoknyája fodros széle alól.

–Egynémely vendég azt kérdezte Tonytól, a csapostól, hogy netán valaki netán jól elfenekelt engem … mondjuk egy féltékeny fiú, vagy efféle. – mondta Mónika az ágy szélére ülve és óvatosan hámozta le egyik harisnyáját.

Krisztián álmosan vigyorgott, és elégedetten nyúlt el az ágyon.

–Fogadjunk, hogy több borravalót kaptál, mint máskor.

–Lehetséges. De most nem erről van szó, Krisztián. Miattad elveszíthettem volna az állásomat.

–Csakugyan? – kérdezte a férfi még szélesebb vigyorral.

Mónika félénken mosolyodott el és két karját a férfi nyaka köré fonta. Két szeme meleg és nedves volt. Megcsókolta Krisztiánt.

–Csak…. az a helyzet, hogy egy kissé… érzékeny vagyok idelent. Krisztián enyhén belemarkolt az elkínzott fenékbe.

–Hát azt észrevettem. – Azzal megcsókolta Mónikat. – Egymillió dollárt érő segged van, szivi, és még szereted is, ha megdolgozzák. Én meg történetesen már régóta bolondulok a jó seggért. Minket egymásnak teremtettek.

Mónika most ajkába harapott.

–Vajon lehetne még egy közös… fétisünk?

Krisztián felnevetett, játékosan markolt ismét a farába.

–Próbáld ki és majd meglátjuk. – Olyan fickó volt, aki soha nem viszolygott egy kis hóborttól.

És öt perccel később ő volt a „pasas” rózsaszín selyem melltartóba és fényes rózsaszín bugyiba bújva, szőrös lábain Mónika legjobb hófehér harisnyái feszültek.

Mónika sugárzó tekintettel mosolygott.

–Nagyon elbővülő, drágám.

Krisztián visszamosolygott rá. Ugyan nem vallotta be, de a női ruhába öltözés egyik kedvenc szerepe volt, amit a hálószobájában játszott el. Most már biztosan tudta, hogy ez a jó seggel megáldott, nyílt lelkű lány kétségkívül az ő őrangyala.

Most Mónika libbent elő a francia szobalány szerelésben és lehámozta a tangabugyiját, odasétált a „pasasához” és a bugyijának selymes anyagán át durván ragadta meg tökeit. Kellemes borzongás futott végig Krisztián gerincén, Mónika punciján éles vibrálás vonult át.

–Egy ilyen csinos lánynak, mint te, egy kicsit ki kell sminkelnie magát, hogy kihangsúlyozza a benne rejlő szépséget – mondta a lány.

Krisztián buzgón bólogatott, Mónika pedig odahúzta őt a toalett asztalhoz és lenyomta egy székbe, majd kezdte felvinni a púdert, rúzst, szempillafestéket és szemhéjfestéket Krisztián borostás arcára. Mikor aztán teljesen ki volt sminkelve, mint egy ribanc, akinek a szerepét játszotta, Mónika seggbe baszta őt egy felcsatolható műfasszal, amit még munka után vett. A bőrszíjak ugyan égették érzékeny fenekét, de Mónika nem panaszkodott.

És Krisztián sem.

Egészen hajnalig, mikor megpróbálta lemosni a sminket, hogy készen álljon és megjelenhessen a fiatal nőkből álló osztály előtt, akiket a helyi leány-gimnáziumban tanított. Eszeveszetten dörgölte arcát, ám a lemoshatatlan rúzs és szemhéjfesték csak nem akart eltűnni.

Mónika álmosan mosolygott, mikor a fiúja dühödten kiabált és elképzelte magát, hogy kurvának maszkírozva tart órát az eladósorban lévő, csillagszemű diáklányainak. Hiába, a bosszú édes. Még édesebb, ha belegondol, hogy a seggrepacsit minden bizonnyal meg is érdemelte és még ki is érdemli, amiért ilyen huncut kislány volt.Ha szeretnél még több szextörténetet olvasni, kattints ide!


Minden ott kezdődik, hogy belépek egy szobába. Nem tudom, hol van ez a hely, teljesen ismeretlen, talán a te szobád, nem tudom. Félhomály fogad, csupán néhány gyertya szórja gyémánt fényét, melynek melege betölti az egész helyiséget...
Ők sem tudtak velem betelni, ahogy én sem velük. Így ölelkezve, simogatva egymást, kitapintották a kemény farkamat, mely az előző hullámvasútól újra tettre készen állt. Egymásra néztünk, ők pedig a kanapé felé vették az irányt...
- Áhh, nem. Biztosan emlékszem rá, hogy nem! - rázta Ágnes a fejét.
- De, hidd el, hogy így van! Tudod mit? Akkor fogadjunk! - vágtad rá te.
- Úgyis én nyernék... - mosolyodott el Ági, és lemondóan legyintett.
- Ha...
Az egyik forgatókönyv szerint bemegyek hozzá a dolgozószobába és ott találom őt ücsörögve, fáradtan. A hosszú éjszakák láthatóan kimerítették, fejét a súlyos mahagóni íróasztalra ejtette, hosszan lélegzett, mély álomba mer...
A dolog ott kezdõdött amikor egyik délután hazaérve anyósom és barátnõje a konyhában nevetgélt és piázgatott. Puszival köszöntöttem õket és megkérdeztem mire ez a mulatozás? Mártinak szülinapja volt a héten azt ünnepeljük de ...


Copyright (c) szex-tett.info. Design by XXX Mag
Szex linkek, ingyenes szex oldalak